1. Proprietatea Conținutului

Site-ul si tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile sunt în proprietatea și sub dreptul de autor al PROTECT CONSULTING UP SRL, cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marcă înregistrată și neînregistrată a PROTECT CONSULTING UP SRL  sau a partenerilor PROTECT CONSULTING UP SRL.

2. Termeni și condiții

Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și PROTECT CONSULTING UP SRL sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări Condițiile de Utilizare ale acestui Site, nu trebuie să utilizați website-ul, conținutul sau serviciile sale.

3. Confidențialitate si Date cu Caracter Personal

PROTECT CONSULTING UP SRL, cu sediul în Mun. Bacău, Jud. Bacău, str. Vasile Alecsandri nr.39 și Aleea Armoniei nr. 10, sc. A, et. P, ap.1 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J04/434/2021 , având cod unic de înregistrare 43825109.

Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către PROTECT CONSULTING UP SRL numai in condițiile permise prin Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în conformitate cu reglementările comunitare aplicabile.

Scopul colectării datelor constă in: informarea utilizatorilor / clienților, furnizarea și prestarea serviciilor, activități comerciale, de promovare a serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică și educație.

Prin completarea datelor dumneavoastră în formularul aflat pe Site, declarați că acceptați necondiționat ca datele dumneavoastră personale să fie incluse în baza de date a PROTECT CONSULTING UP SRL și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să poată fi stocate, utilizate și prelucrate de către PROTECT CONSULTING UP SRL, afiliații si colaboratorii săi, pentru desfășurarea și/sau derularea de către PROTECT CONSULTING UP SRL de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de furnizare și prestare a serviciilor, de promovare a serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică și educație.

De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate de către PROTECT CONSULTING UP SRL afiliaților săi, precum și altor entități din țară sau străinătate, cu care PROTECT CONSULTING UP SRL se află în relații de parteneriat, furnizori de servicii, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Politie, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate în acest sens de către autoritățile competente.

Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa PROTECT CONSULTING UP SRL, Mun. Bacău, Jud. Bacău, str. Vasile Alecsandri nr.39 și Aleea Armoniei nr. 10, sc. A, et. P, ap.1 vă puteți exercita următoarele drepturi, în condițiile legii:

  • să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
  • să interveniți asupra datelor transmise;
  • să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime;
  • să solicitați stergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege;

Orice date cu caracter personal pe care le transmiteți pe Site, prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

Conform ultimelor dispoziții europene, PROTECT CONSULTING UP SRL se angajează să folosească responsabil datele personale ce sunt înregistrate automat de către script-uri automate oferite de către Terți (în acest caz Google, Facebook, Instagram și WhatsApp) în momentul în care un Utilizator accesează website-ul www.cursuripro.ro. Adresa IP este trimisă cu fiecare solicitare, astfel încât serverul să știe unde să trimită răspunsurile. Fiecare utilizator de Internet obține o adresă IP de la un furnizor de servicii Internet (ISP) de îndată ce se conectează la Internet. ISP-ul știe care adrese IP au fost folosite, când și prin care utilizator de Internet. Legea impune ca ISP să păstreze aceste informații. PROTECT CONSULTING UP SRL  nu salvează local nici o adresă de IP a vreunui Utilizator. Folosim în schimb adresa IP pentru recunoașterea sesiunilor și analizele geografice din instrumentul nostru oferit de Părți Terțe (Google).

4.Modificarea Termenilor și Condițiilor

PROTECT CONSULTING UP SRL are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile menționate in Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilitați oferite de Site.

5.Limitarea răspunderii

PROTECT CONSULTING UP SRL și afiliații săi, colaboratorii, directorii, angajații, agenții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzători pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. PROTECT CONSULTING UP SRL nu își asumă nici o responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruși care ar putea sa vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau a descărcării oricărui material, informații, text, imagini, video sau audio de pe acest site.

6.Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.