/
4 februarie 2022

Curs perfectionare poliţie locală – legislaţie şi proceduri

0 Înscrise

Curs perfectionare poliţie locală – legislaţie şi proceduri

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  • Cerere tip;
  • B.I./C.I. (copie);
  • Diploma de studii;
  • Certificat de naştere (copie);
  • Certificat de căsătorie (copie), după caz.
Course Curriculum
Cadrul legislativ privind organizarea și funcționarea poliției locale (Legea nr. 155/2010)
Drepturile și obligațiile polițistului local
Modul de acţiune pentru prevenirea infractiunilor si a altor fapte antisociale
Cooperarea structurilor de ordine si siguranta publica
Modalitati de imbunatatire a comunicarii la nivelul poliţiei locale
Actiuni proactive si actiuni reactive
Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
Legea nr. 12/1990, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
Legea nr. 487/2002, legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, cu completările ulterioare
Legea nr. 60/1991, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
H.G. nr. 123/ 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 544/2001
H.G. nr. 36/1996, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice
Asigurarea legalitatii proceselor-verbale de sanctionare contraventionala

Despre profesor

0 (0 evaluări)

32 Cursuri

40 studenți

Pretul in curând
Perioadă: 30 ore
Prelegeri: 0
Cursanți: Max 100
Nivel: Toate nivelurile
Limba: Română
Certificat: Da

Requirements

  • Cerere tip;
  • B.I./C.I. (copie);
  • Diploma de studii;
  • Certificat de naştere (copie);
  • Certificat de căsătorie (copie), după caz.