/
4 februarie 2022

Curs perfectionare control managerial intern, audit intern și asigurarea calității serviciilor publice 

0 Înscrise

Curs perfectionare control managerial intern, audit intern și asigurarea calității serviciilor publice

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  • Cerere tip;
  • B.I./C.I. (copie);
  • Diploma de studii;
  • Certificat de naştere (copie);
  • Certificat de căsătorie (copie), după caz.
Course Curriculum
Organizarea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern
Elaborarea planului de dezvoltare a sistemului de control managerial intern
Identificarea activitatilor pentru care este necesar să se elaboreze proceduri
Realizarea procedurilor de sistem, a procedurilor operaționale și a întregii documentații necesare implementării sistemului
Identificarea principalelor riscuri şi a măsurilor necesare contracararea acestora
Identificarea situațiilor generatoare și potential generatoare de întreruperi ale activității
Stabilirea obiectivelor de tip SMART la nivelul instituţiei
Stabilirea circuitului documentelor și a informațiilor din instituție
Intocmirea rapoartelor semestriale/anuale privind stadiul implementării standardelor de control managerial intern
Elaborarea Codului de etică la nivelul instituției
Principii și norme de realizare a auditului intern în instituțiile publice

Despre profesor

0 (0 evaluări)

32 Cursuri

40 studenți

Pretul in curând
Perioadă: 30 ore
Prelegeri: 0
Cursanți: Max 100
Nivel: Toate nivelurile
Limba: Română
Certificat: Da

Requirements

  • Cerere tip;
  • B.I./C.I. (copie);
  • Diploma de studii;
  • Certificat de naştere (copie);
  • Certificat de căsătorie (copie), după caz.