/
4 februarie 2022

Curs perfectionare achizițiile publice – planificare, proceduri și asigurarea legalității

0 Înscrise

Curs perfectionare achizițiile publice – planificare, proceduri și asigurarea legalității

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  • Cerere tip;
  • B.I./C.I. (copie);
  • Diploma de studii;
  • Certificat de naştere (copie);
  • Certificat de căsătorie (copie), după caz.
Course Curriculum
Cadrul legislativ al achizitiilor publice
Calitatea de autoritate contractanta
Atributiile compartimentului intern specializat din cadrul autoritatii contractante
Domeniul de aplicare al Legii nr. 98/2016
Praguri valorice in achizitiile publice
Noutati privind procesul de achizitie publica
Strategia anuala de achizitie publica
Programul anual al achizitiilor publice
Etapizarea procesului de achizitie publica
Documentul unic de achizitie european (DUAE)
Noile tipuri de proceduri de atribuire
Documentatia de atribuire
Etapa de organizare a procedurii
Evaluarea ofertelor
Conflictul de interese
Reguli noi utilizare S.I.C.A.P. pentru autorități contractante

Despre profesor

0 (0 evaluări)

32 Cursuri

20 studenți

Pretul in curând
Perioadă: 30 ore
Prelegeri: 0
Cursanți: Max 100
Nivel: Toate nivelurile
Limba: Română
Certificat: Da

Requirements

  • Cerere tip;
  • B.I./C.I. (copie);
  • Diploma de studii;
  • Certificat de naştere (copie);
  • Certificat de căsătorie (copie), după caz.